Bestuur

Samenstelling Bestuur

Taken
Hans van Wanrooij
Voorzitter Coördineren verschillende bestuurstaken
Vertegenwoordigen van vereniging naar buiten
Externe contacten met gemeente, instellingen, verenigingen
Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid
Accomodatie/sporthal
Marcel en Angelique Schuurmans
Penningmeester Begroting/Jaarrekening
073-6411559 Innen contributies, schulden, sponsorgelden en subsidies
06-52385054 Betalingen uit verenigingskas
Schuldvrijverklaringen
Angeline Rotgans
Secretaris Inkomende en uitgaande post
06-50577076 Dispensaties spelers/coaches
Notuleert bestuurs- en ledenvergaderingen
 opstellen Bossche Basketball Courant
Christian de la Cousine Teamindelingen
 Lid, Voorzitter TC Inschrijving teams in de competitie
 06 28946799 Selectie, begeleiding, opleiding coaches
  Selectie en begeleiding teamleiders
(zie ook onder Informatie: Technische Commissie)
Wouter Keersemaker
Lid, breedtesport EBBC-(jeugd)kampen
06-36358156 Activiteiten/evenementen
breedtesport@ebbc.nl Basketball UnitesSportstimulering
Vacant
Lid, sponsoring Aantrekken en onderhouden
van contacten met sponsoren
breedtesport@ebbc.nl