De basketballvereniging is een plaats waar mensen elkaar in hun vrije tijd ontmoeten. Een groot deel hiervan is actief als sporter, trainer/coach, scheidsrechter, bestuurder of vrijwilliger. Sport biedt voor hen plezier en ontspanning. Zaak is om het binnen de vereniging ook plezierig te houden en wanneer nodig weer plezierig te maken. Want hoewel het bij de meeste verenigingen goed gaat, komen uit de praktijk ook andere geluiden naar voren. Mopperen en soms zelfs schelden op de scheidsrechter, agressief gedrag tussen de supporters onderling, harde overtredingen van de sporters, schreeuwende ouders langs de kant, gebrek aan onderling respect tussen de teams en sporters, trainers/coaches die ten koste van alles met hun team willen winnen. Allemaal zijn het gedragingen die ongewenst zijn en bijdragen aan een onplezierige sfeer tijdens de wedstrijd en binnen de vereniging.

De aanbevelingen uit het rapport Weinig over de schreef (SCP, 2008) vormen het uitgangspunt voor de gezamenlijke aanpak. Ook is het belangrijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande programma’s zoals het Masterplan Arbitrage en het Olympisch Plan 2028 en gebruik te maken van de kennis en ervaring van andere organisaties zoals het Mulier Instituut en NOC*NSF, maar zeker van de gezamenlijke kennis en ervaring die is opgebouwd door de bonden die al actief bezig zijn met Sportiviteit & Respect.

Aan de slag met Sportiviteit & Respect

Om verenigingen de mogelijkheid te bieden actief Sportiviteit en Respect te stimuleren en te bevorderen,  zullen er in de periode 2010-2011 activiteiten ontwikkeld worden binnen de Nederlandse Basketball Bond gericht op een structurele inbedding binnen het beleid van de organisaties binnen onze bond (bondsorganisatie/rayons/verenigingen). Dat doen we in gezamenlijkheid van meerdere sportbonden (zie hiervoor ook de site van Samen voor Sportiviteit en Respect).

De bedoeling is dat basketballverenigingen met behulp van deze activiteiten aan de slag kunnen gaan met het ontwikkelen en uitvoeren van Sportiviteit & Respect-beleid (S&R-beleid). Daarbij worden ideeën gegeven voor het opstellen van een verenigingsbreed S&R-beleid, waarbij meerdere mensen binnen de club zich inzetten voor Sportiviteit en Respect.

Klik hier voor het manifest

Totaalbeleid

Het bevorderen van Sportiviteit en Respect heeft binnen de vereniging meer kans van slagen als hiervoor beleid wordt opgesteld dat door mensen uit verschillende geledingen van de vereniging wordt ontwikkeld. De kans dat Sportiviteit en Respect een vanzelfsprekendheid wordt, neemt aanmerkelijk toe als dit beleid door zowel de ouders, de trainers/coaches, de sporters, maar vooral ook door de bestuurders wordt gedragen en uitgedragen. Alleen ergens voor staan werkt vaak niet. De vereniging als geheel dient Sportiviteit en Respect uit te stralen en daarin is het belangrijk één lijn te volgen. Maar niet alleen dient het beleid te zijn opgesteld door verschillende individuen/doelgroepen, maar ook moet het zijn gericht op verschillende individuen/doelgroepen, met andere woorden, totaalbeleid.

Als een sporter zich unfair gedraagt dan is het belangrijk dat de activiteiten niet alleen rechtstreeks richt op deze sporter, maar ook op de ouder of de trainer/coach. Ook via de ouders en de trainers/coaches moet worden geprobeerd het gedrag van de sporters en van elkaar positief te beïnvloeden.

Belang voor de vereniging

Wanneer leden met plezier sporten is de kans groter dat ze langer lid blijven van de vereniging en ook zijn ze eerder bereid nog meer voor de vereniging te doen. Ook clubscheidsrechters blijven gemotiveerd als ze tijdens de wedstrijden met respect behandeld worden en trainers/coaches hebben meer voldoening als ze zien dat de sporters plezier hebben. Aandacht voor Sportiviteit en Respect is bepalend voor de tevredenheid onder leden en vrijwilligers. Harmonie in de club vormt de basis voor goed functioneren van de club.

Daarbij is in verschillende situaties gebleken dat de kans groot is dat het imago van de vereniging verbetert wanneer aandacht aan Sportiviteit en Respect wordt geschonken. Een sportieve en respectvolle clubcultuur is dan ook belangrijk voor de basketballvereniging. Hierin onderscheiden verenigingen zich van elkaar. Een positief imago zorgt er niet alleen voor dat nieuwe leden en vrijwilligers zich aanmelden, ook (nieuwe) sponsors zijn eerder bereid de vereniging financieel te ondersteunen.