De wedstrijdsecretaris houdt zich vooral bezig met de indeling van alle wedstrijden in de diverse competities. In eerste instantie wordt door de Basketballbond bepaald hoe de wedstrijden worden ingedeeld, maar daar waar nodig (en mogelijk!) probeert hij wedstrijden te ‘herschikken’. Dit kan bv. op verzoek van een eigen coach zijn, maar soms komen dergelijke verzoeken ook van een andere vereniging. Dat ‘herschikken’ gaat niet altijd zo gemakkelijk als men wellicht denkt. Een voorbeeldje ter illustratie.

Als een coach van een ‘eigen’ team een wedstrijd graag naar een andere datum wil verplaatsen, dan moet er eerst worden gecheckt of er op het gewenste tijdstip nog wel zaaluren bij de gemeente te verkrijgen zijn. Met een beetje geluk vindt de gemeente nog wel ergens een gaatje en vervolgens moet de wedstrijdsecretaris overeenstemming zien te bereiken met de tegenstander, want in veel gevallen kan alleen worden ‘gewijzigd’ als de tegenstander akkoord gaat. Je kunt je misschien voorstellen dat men regelmatig niet zonder meer akkoord gaat (doen onze eigen teams overigens ook in veel gevallen niet als de tegenstander er om vraagt), waardoor je als wedstrijdsecretaris moet kunnen ‘praten als brugman’.
In sommige gevallen gaat men wel akkoord met ‘verschuiving’ maar dan alleen niet op de voorgestelde datum. In dat geval moet er dus opnieuw met de gemeente contact worden gezocht omtrent zaalhuur op een andere datum, en begint het verhaaltje opnieuw. Bij wedstrijden in bepaalde competities kan het vervolgens ook nog nodig zijn dat e.e.a. akkoord moet zijn v.w.b. de bondsscheidsrechters die dan op een ander tijdstip moeten komen fluiten. Als dat niet geregeld kan worden, begint de procedure opnieuw.
Ook wanneer teams (bij thuiswedstrijden) niet komen opdagen, moet je hier als wedstrijdsecretaris mee aan de slag. Dus ook weer zoeken naar beschikbare zaaluren om de wedstrijd alsnog te kunnen spelen, overleggen met eigen teams en tegenstanders, etc.