Beste leden, ouders, verzorgers,

Na een bewogen jaar hebben we weer een Algemene Ledenvergadering gepland.

Deze is op 10 juni om 19.30 uur, in de kantine van Sporthal Zuid.

Indien gewenst kun u de stukken ten behoeve van de ALV 1 week voor de ALV opvragen, bij de secretaris van het bestuur,
opĀ .

Graag zien wij u verschijnen!