Richtlijnen trainers/coaches

Dit zijn enkele handvatten/richtlijnen voor trainers/coaches en teamleiders van onze teams. Het bestuur zal de trainer/coach en teamleider altijd steunen bij het uitoefenen van zijn of haar taak.

Algemeen:

 • Leg in het begin van het seizoen een adressen-en telefoonlijst aan, van de spelers en bankspelers.
 • We vormen met zijn allen (coach, spelers, begeleiders) een team en we handelen daar ook altijd naar.
 • Vraag voor de start van het seizoen of er nog bijzonderheden zijn m.b.t. de kinderen (b.v. op medisch vlak).
 • Maak een adressenlijst van zalen waarin uitwedstrijden gespeeld worden. Te vinden op de site van EBBC (www.ebbc.nl).
 • Bezoek regelmatig de trainingen van je team en houd nauw contact met de trainer (voor teamleider).
 • Houd met de spelers in de gaten wanneer een van je teamleden moet tafelen of fluiten. Mail of bel de STBC (Scheidsrechter en Tafel Bezetting Commissie) bij evt. wijzigingen.
 • Spreek aan het begin van het seizoen met ouders en daarna op trainingen duidelijk af waar en hoe laat men moet verzamelen voor een uitwedstrijd en wie er wanneer rijdt.
 • Houd bij jongere teams bij of een speler regelmatig niet op de training is en vraag dit na bij de desbetreffende ouders.
 • Meld langdurige ziektes of blessures van een speler aan het desbetreffende TC-lid en de penningmeester.
 • Vragen rondom planning van de wedstrijden, wedstrijdwijzigingen of als er contact opgenomen moet worden met de tegenstanders dan moet je zijn bij de wedstrijdsecretaris.
 • Rapporteer aan desbetreffend TC-lid calamiteiten binnen het team of tussen teams onderling.
 • Let en wijs de spelers op hun gedrag. Belangrijk is respect te hebben voor scheidsrechters, tegenstanders en andere vrijwilligers.
 • Laat vooral de jeudige spelers allen spelen, dus niet alleen de talentvolle! Ook zij betalen contributie!

Voor de wedstrijd:

• Wees bij thuiswedstrijden tijdig aanwezig om ervoor te zorgen dat de wedstrijd op tijd begint.
• Zorg dat voor aanvang van de thuiswedstrijd dat de basketball.nl-app/tablet door beide teams zijn ingevuld.
• Controleer of de scheidsrechters en tafelbezetting aanwezig zijn.

Na de wedstrijd:
• Controleer na afloop van de thuiswedstrijd of alles goed is ingevuld en de wedstrijd is vastgelegd in de basketball.nl-app/tablet.
• Na de laatste thuiswedstrijd materiaal opbergen.
• Let er na een uitwedstrijd op dat kinderen van jongere teams opgehaald worden of vervoer naar huis hebben.
• Controleer na de wedstrijd of de kleedkamer netjes achtergelaten is. Zeker bij uitwedstrijden.
• Als er teamkleding is zorg er dan voor dat deze compleet blijft en het liefst gezamenlijk wordt gewassen.
• Zorg bij een D-fout van een speler dat deze nog dezelfde dag een schriftelijke verklaring inlevert bij de secretaris (zie vademecum). Deze zorgt dan voor de administratieve afwikkeling.

INFO NAAR SPELERS/STERS TOE!

• Bij afwezigheid is afmelden verplicht met reden, eerst bij de teamleider, trainer en kun je die niet bereiken dan bij een speler/ster van een team (evt. e-mail).
• Trainen en of spelen met andere teams gaat in overleg met de trainer (je eigen team gaat altijd voor!)
• Sommige teams spelen voor resultaat, dus discipline en karakter word van je verwacht.
• Bij een blessure wordt wel van je verwacht dat je het team support en dus aanwezig bent (mits de blessure het toelaat)!
• Gebruik van drinkflessen tijdens de training mag (overleg dit met de trainer).
• Bij vertrek (uitwedstrijden) geldt TIJD is TIJD! Dus als je te laat komt moet je zelf zorgen dat je op tijd in de sporthal komt en eventueel bellen naar de teambegeleider/trainer! Ga je op eigen gelegenheid spreek dit dan goed af.
• Op de spelersbank zit alleen het team, of i.o.m de coach, daar de aandacht op het veld moet zijn.
• Orde en netheid in de kleedkamer is een normale zaak!
• Mocht je indien van toepassing aangesteld zijn voor jury taken zorg dat deze uitgevoerd worden of zorg voor een vervanger.
• Ben op tijd (5-min) voor de training omgekleed en klaar voor de training .
• Ga je tijdens het seizoen met vakantie, informeer de trainer ruimschoots van te voren.
• Heb je een vraag of ben je het ergens niet mee eens, bespreek dit dan met de trainer/teambegeleider.
• Je moet je altijd voor 100% inzetten, een positieve sfeer is belangrijk. Moedig elkaar aan.
• Beïnvloed de scheidsrechter en juryleden niet door onbehoorlijke taal of agressieve woorden en gebaren. Waarschijnlijk werkt dit in je nadeel en bevordert ook het eigen spel zeker niet.

Als er nog vragen zijn kun je altijd terecht bij de leden van de technische commissie of bij een van de bestuursleden (zie ook info op EBBC site).

Het bestuur bedankt je alvast voor je inzet binnen onze vereniging.