NBB ongevallenverzekering

Alle NBB leden zijn verzekerd voor kosten ten gevolge van een basketballongeval.
De kosten welke NIET worden betaald door je ziektekostenverzekering (denk ook aan eigen risico) kun je in veel gevallen claimen bij de NBB ongevallen verzekering.

De documenten/formulieren vindt je hier:
NBB Schadeformulier collectieve ongevallenverzekering 
NBB Dekkingsoverzicht collectieve ongevallenverzekering
NBB Schadeformulier collectieve aansprakelijkheidsverzekering
NBB Dekkingsoverzicht collectieve aansprakelijkheidsverzekering
– NBB Bestuurders en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Dekkingsoverzicht