Ledenadministratie

Nieuw lid worden? Als je lid wilt worden van EBBC vul dan het inschrijfformulier in en stuur deze samen met een machtiging naar:

Ledenadministratie EBBC,
t.a.v. Angeline Rotgans
Braspenninglaan 42
5237 NK  ’s-Hertogenbosch

Ook een pasfoto is nodig, deze moet digitaal aangeleverd worden via: 

Ben je nog lid van een andere club, of de afgelopen 3 seizoenen lid geweest, dan is ook een schuldvrijverklaring vereist! Alle benodigde formulieren zijn hiernaast te downloaden.

Opzegging lidmaatschap Je dient je lidmaatschap op te zeggen voor 30 april. Als je na die datum opzegt ben je volgens de statuten en het huishoudelijk reglement het volgende seizoen nog gewoon lid en dus de contributie verschuldigd! Als je je lidmaatschap tussentijds opzegt, kun je in aanmerking komen voor gedeeltelijke restitutie van de verschuldigde contributie. Bij opzegging van je lidmaatschap ná 1 januari van het lopende seizoen, ben je de gehele contributie verschuldigd en vindt er dus geen restitutie plaats. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail bij Angeline Rotgans. Haar gegevens zijn:

Ledenadministratie EBBC,
t.a.v. Angeline Rotgans
Braspenninglaan 42
5237 NK  ’s-Hertogenbosch
E-mail: