Vertrouwenspersoon

Iedereen binnen de club EBBC heeft het recht om zich veilig te voelen in en rondom de club. Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen, is het belangrijk dat iemand zijn/haar verhaal kwijt kan. Daarom heeft EBBC een vertrouwenspersoon waar leden of ouders van leden hun verhaal vertrouwelijk kwijt kunnen.

Wat verstaat EBBC onder ongewenste omgangsvormen?

  • Pesten: Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen. Dit kan (een combinatie van) verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zijn.
  • Seksuele intimidatie: Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag binnen de club, die als ongewenst wordt ervaren.
  • Discriminatie: Bij discriminatie is er sprak van een ongelijke behandeling van personen: het achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken zoals geslacht, huidskleur of religie.
  • Agressie en geweld: Van agressie en geweld is sprake als een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen door andere personen binnen de club.

De vertrouwenspersoon dient als eerste opvang en biedt een luisterend oor. Het aanspreken van deze vertrouwenspersoon is laagdrempelig en er voor iedereen binnen de club. Of je nu speler, trainer, coach, scheidsrechter, bestuurslid, ouder van lid of op andere wijze verbonden met de club bent.

 

De vertrouwenspersoon binnen EBBC is:

Hanny Spijkers en is te bereiken via mail op