Normen en Waarden

Of het nu gaat om degene die bij EBBC actief zijn sport bedrijft, de toeschouwer of degene die al dan niet een functie bekleedt, een ieder moet plezier kunnen beleven aan de basketballsport. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de basketballsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

EBBC hanteert hierbij vijf basiswaarden t.w.

 • Sportiviteit
 • Respect 
 • Plezier 
 • Eerlijkheid 
 • Betrokkenheid

Deze basiswaarden betekenen voor EBBC dat we ons houden aan de volgende richtlijnen;

Sportiviteit

 • Wij spelen het spel volgens de regels
 • Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf
 • Wij hebben geen commentaar op de scheidsrechter/leiding
 • Wij complimenteren de tegenstander met de wedstrijd indien deze wint
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar
 • Ouders/toeschouwers zien af van negatief commentaar op spelers en spelleiding
 • Iedereen doet aan het spel mee
 • Wij provoceren niet

Respect

 • Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld
 • Ouders bemoeien zich niet met speltechnische zaken, dus geen commentaar op trainers/coaches
 • Wij gaan normaal om met andermans eigendom waaronder ook accommodatie en materiaal
 • Wij vangen nieuwe spelers en tegenstanders op en begeleiden hen
 • Wij dragen het clubtenue zoals dat is voorgeschreven
 • Wij respecteren het kantinereglement, ook voor wat betreft het gebruik van alcoholische consumpties
 • Wij tolereren op geen enkele wijze het gebruik van drugs.
 • Wij onthouden ons altijd van racistische uitlatingen en gedrag
 • Wij accepteren geen scheldnamen en scheldwoorden tijdens wedstrijden en trainingen

Plezier

 • Wij bieden aan eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid.
 • Wij vieren de overwinning
 • Winnen doen wij met z’n allen, verliezen doen wij z’n allen
 • Wij zijn trots op onze vereniging
 • Prestatie gaat niet ten koste van plezier
 • Lachen doen wij met elkaar, niet om elkaar

Eerlijkheid

 • Coaches/trainers/bestuur communiceren beslissingen helder en duidelijk
 • Coaches/trainers/bestuur lichten keuzes toe
 • Coaches/trainers/bestuur verschaffen tijdig voldoende en juiste informatie
 • Wij ontmoedigen/corrigeren ongewenst gedrag
 • Wij benoemen en belonen positief gedrag
 • Wij geven eigen fouten toe

Betrokkenheid

 • Ouders zijn zoveel als mogelijk aanwezig bij wedstrijden van de (hun) jeugd
 • Ouders zijn bereid bij toerbeurt te rijden bij uitwedstrijden
 • Spelers dienen zich tijdig af te melden voor training en wedstrijd.
 • Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen
 • Bestuur, begeleiders, ouders en trainers nemen taken op zich en geven het goede voorbeeld
 • Wij steunen elkaar bij het aanspreken van hen die ongewenst gedrag vertonen