STBC

(Scheidsrechter- en Tafel Bezettings Commissie)
Seizoen 2019-2020

Hieronder staan in de vorm van vraag en antwoord de belangrijkste wetenswaardigheden met betrekking tot de STBC.

1. Waarom moet ik dit lezen?
Je móet dit lezen omdat in dit artikel belangrijke informatie staat over de organisatie rond de wedstrijden en wat daarbij van jou verwacht wordt.

2. Waar staat de afkorting STBC voor?
Deze afkorting staat voor Scheidsrechter- en Tafel Bezettings Commissie.

3. Wat doet de STBC?
De STBC maakt het jury- en scheidsrechtersprogramma en zorgt er dus voor dat er scheidsrechters en juryleden aanwezig zijn bij de thuiswedstrijden. Het jury- en scheidsrechtersprogramma wordt op naam ingedeeld.

4. Hoe gaat de verspreiding van het STBC-programma?
De STBC maakt een programma waarin voor alle wedstrijden staat opgenomen hoe de jury- en scheidsrechterstaken zijn ingedeeld. In dit programma kun je dus zien wanneer jij aan de beurt bent om een taak te verrichten. Het programma wordt gewoonlijk enkele weken van tevoren op 4 manieren bekend gemaakt:

 • door publicatie op ebbc.nl
 • het programma wordt opgehangen in de sporthal
 • verspreiden van het programma per mail
 • via de basketball.nl app (sportlink), de taak komt in je persoonlijke programma te staan als een wedstrijd

5. Wat wordt er van mij verwacht?
Ieders medewerking is dus noodzakelijk om de wedstrijden goed te laten verlopen.
We gaan er vanuit dat:

 • iedereen zijn taak vervult
 • je 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent in de sporthal.

6. Wat zijn de consequenties als ik niet kom opdagen?
Het is erg vervelend als iemand zijn taak niet vervuld en misschien kan daardoor een wedstrijd niet doorgaan. Mede daardoor is er besloten het boetesysteem zoals goedgekeurd in de ALV van 22 mei 2012 te handhaven, dit seizoen zal dit er als volgt uitzien:

 • 1e keer taak niet vervullen: € 17,50 boete
  (te betalen binnen 2 weken aan de penningmeester anders volgt automatisch een schorsing)
 • 2e keer taak niet vervullen: € 25,00 boete en 1 wedstrijd schorsing
  (te betalen binnen 2 weken aan de penningmeester anders volgt automatisch een schorsing)
 • 3e keer taak niet vervullen: boete en schorsing wordt bepaald door het bestuur
  (royement is mogelijk)

7. Help, ik kan mijn taak niet vervullen! Hoe kan ik me afmelden?
Het kan natuurlijk zijn dat je een legitieme reden hebt waardoor je je taak niet kunt vervullen. In dat geval is het jouw verantwoordelijkheid een vervanger te regelen en dit tijdig door te geven aan de STBC. Vraag bijvoorbeeld aan je teamgenoten of ze je kunnen helpen of probeer via je trainer/ teamleider iets te regelen. Wacht hiermee niet te lang!!
Voor alle duidelijkheid: je kunt je dus niet afmelden voor een taak, je kunt alleen een vervanger regelen!!

8. Hoe kan ik mijn vervanger doorgeven?
Zodra je iemand hebt gevonden die je taak wil overnemen, geef je de naam van je vervanger door aan de STBC. Dit kan per mail aan . Wijzigingen kun je doorgeven tot uiterlijk de vrijdagavond van het weekend waarin je je taak moet vervullen!! TELEFONISCH AFMELDEN IS DUS NIET MOGELIJK!!
Personen die zich, met vervanger afmelden, dienen rekening te houden met de toewijzing van een vervangende wedstrijd.

9. Ik heb een taak vervuld i.p.v. iemand die niet is komen opdagen, en nu?
Ten eerste zijn we je erg dankbaar voor het invullen van deze taak, hierdoor is de wedstrijd waarbij je de taak hebt vervuld toch door kunnen gaan.
Dit seizoen willen we dit extra belonen door een vergoeding van € 15,00 uit te keren als je een taak hebt vervuld die eigenlijk iemand anders had moeten doen (bij het ruilen van taken is dit uiteraard niet van toepassing).
Belangrijk hierbij is dat je eigen naam bij deze wedstrijd op de tablet wordt ingevuld! Controle wordt voornamelijk gedaan via de tablet/app dus zorg dat het klopt. Je kunt eventueel ook nog een mail sturen naar zodat het niet vergeten wordt.

10. Ik ben trainer/coach of teamleider, wordt er van mij nog iets verwacht?
Jazeker, ons doel is om zo min mogelijk problemen te hebben met de bemanning van de wedstrijden en jullie kunnen daar een belangrijke rol in spelen! Allereerst verwachten we dat je de spelers stimuleert om hun taken uit te voeren. Daarnaast is er een belangrijke taak voor je weggelegd om in de gaten te houden wie er taken moeten vervullen en hier de leden aan te herinneren. Let ook op bij wedstrijden waarbij jezelf de coach bent of de leden die zijn aangewezen om een taak te vervullen ook daadwerkelijk aanwezig zijn.