STBC

STBC (Scheidsrechter- en Tafel Bezettings Commissie)

Hieronder staan in de vorm van vraag en antwoord de belangrijkste wetenswaardigheden met betrekking tot de STBC.

1     Waarom moet ik dit lezen?

Je móet dit lezen omdat in dit artikeltje belangrijke informatie staat over de organisatie rond de wedstrijden.

2     Waar staat de afkorting STBC voor?

Deze afkorting staat voor Scheidsrechter- en Tafel Bezettings Commissie.

3     Wat doet de STBC?

De STBC maakt het jury en scheidsrechtersprogramma en zorgt er dus voor dat er scheidsrechters en juryleden aanwezig zijn bij de thuiswedstrijden. Het juryprogramma wordt per team ingedeeld, het scheidsrechtersprogramma wordt op naam ingedeeld.

4     Hoe gaat de verspreiding van het STBC-programma?

De STBC maakt een programma waarin voor alle wedstrijden staat opgenomen hoe de jury- en scheidsrechterstaken zijn ingedeeld. In dit programma kun je dus zien wanneer jij en/of je team aan de beurt zijn om een taak te verrichten. Het programma wordt gewoonlijk enkele weken van tevoren op 2 manieren bekend gemaakt:

  1. door publicatie op www.ebbc.nl
  2. het programma wordt opgehangen in de sporthal.

5     Wat wordt er van mij verwacht?

Ieders medewerking is dus noodzakelijk om de wedstrijden goed te laten verlopen.
We gaan er vanuit dat:
– iedereen zijn taak vervult;
– je 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent in de sporthal.

6     Help, ik kan mijn taak niet vervullen! Hoe kan ik me afmelden?

Het kan natuurlijk zijn dat je om de een of andere reden je taak niet kunt vervullen. Je zult dan ZELF voor een vervanger moeten zorgen. Vraag andere leden in je team of ze je kunnen helpen of probeer via je trainer/ teamleider iets te regelen. Wacht hiermee niet te lang!!
Voor alle duidelijkheid: je kunt je dus niet afmelden voor een taak, je kunt alleen een vervanger zoeken!!

7     Hoe kan ik mijn vervanger doorgeven?

Zodra je iemand hebt gevonden die je scheidsrechters-taak wil overnemen, geef je de naam van je vervanger door aan de STBC. Dit kan per mail aan . Wijzigingen kun je doorgeven tot uiterlijk de zondagavond van het weekend waarin je je taak moest vervullen!! TELEFONISCH AFMELDEN IS DUS NIET MOGELIJK!!
Personen die zich, met vervanger afmelden, dienen rekening te houden met de toewijzing van een vervangende wedstrijd.

8    Ik ben trainer / coach of teamleider, wordt er van mij nog iets verwacht?

Jazeker, ons doel is om zo min mogelijk problemen te hebben met de bemanning van de wedstrijden en jullie kunnen daar een belangrijke rol in spelen! Allereerst verwachten we dat je de spelers stimuleert om hun taken uit te voeren. Daarnaast is er een belangrijke taak voor je weggelegd om in de gaten te houden wie er taken moeten vervullen en hier de leden aan te herinneren.