We zijn op zoek naar iemand die het materiaal van EBBC wil beheren. De precieze invulling van deze vrijwilligerstaak is als volgt:

 • Verzorgen, controleren en onderhouden materiaal
 • Begin/eind seizoen alles controleren
 • Ballen oppompen
 • Afvoeren van overbodige materialen
 • Contact met de beheerder van Sporthal Zuid
 • Deelnemen aan jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) waarin je een overzicht geeft van het materiaalbeheer
 • Verdelen van materialen in de diverse opslagruimtes
 • Eerste aanspreekpunt voor wat betreft materialen
 • Offertes aanvragen
 • Extra materialen bestellen, indien nodig en altijd in overleg met bestuur
 • Beheer van de spelerstenues van alle teams (aan het eind van het seizoen alle teneus innemen en controleren)
 • Uitdelen tenues aan het begin seizoen
 • Opslaan van tenues buiten het seizoen

Binnen dit beheer vallen de volgende materialen:

 • Basketballen
 • Ballenrekken (3 stuks, welke in bruikleen zijn)
 • Diverse sleutels (o.a. van de ballenrekken en opslagruimtes)
 • Reclameborden en schragen
 • Benodigdheden voor het jureren van een wedstrijd:
  • Schotklokken
  • Scoreborden
  • Overig jureer materiaal
  • Tafels en stoelen
 • EHBO box
 • Tenues en tassen
 • Overig trainingsmateriaal (pionnen, hoepels, enz.)

  Het klinkt als een behoorlijke opgave, maar dat valt alles mee. De meeste zaken zijn reeds prima op orde, waardoor je met name concentreert op het op orde houden van de materialen. Lijkt het je leuk om deze taak voor de club EBBC uit te voeren, neem dan contact op met de Secretaris op het mail adres: . Je kunt dit mail adres ook gebruiken om te vragen naar aanvullende informatie over deze specifieke taak.