We zijn op zoek naar iemand die het materiaal van EBBC wil beheren. De precieze invulling van deze vrijwilligerstaak is als volgt:

 • Verzorgen, controleren en onderhouden materiaal
 • Begin/eind seizoen alles controleren
 • Ballen oppompen
 • Afvoeren van overbodige materialen
 • Contact met de beheerder van Sporthal Zuid
 • Deelnemen aan jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) waarin je een overzicht geeft van het materiaalbeheer
 • Verdelen van materialen in de diverse opslagruimtes
 • Eerste aanspreekpunt voor wat betreft materialen
 • Offertes aanvragen
 • Extra materialen bestellen, indien nodig en altijd in overleg met bestuur
 • Beheer van de spelerstenues van alle teams (aan het eind van het seizoen alle teneus innemen en controleren)
 • Uitdelen tenues aan het begin seizoen
 • Opslaan van tenues buiten het seizoen

Binnen dit beheer vallen de volgende materialen: