Op 2 januari jl. werd de EBBC-familiedag en aansluitend de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.

Het bestuur van EBBC is trots op alle leden die, op welke wijze dan ook, een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van deze activiteiten.

HARTSTIKKE BEDANKT ALLEMAAL