15 trainers/coaches/begeleiders hebben deelgenomen aan de cursus Sportief Coachen. Op twee kaderavonden kregen zij o.a. door middel van praktijkgerichte filmbeelden maar ook door het uitwisselen van eigen ervaringen, een andere kijk op het vak van trainer/coach. Zo leerde men (elkaar) hoe coachen/trainen op een positieve manier kan worden ingevuld. Daarnaast werd ook aandacht besteed hoe om te gaan met scheidsrechters en ouders/supporters.

Alle 15 deelnemers krijgen vanuit de NBB een certificaat overhandigd, altijd goed op je C.V. Ook ontving men een coachboekje vol met praktische tips over effectieve begeleiding van sporters.

Op de laatste avond kreeg cursusleider Rob Brand (Academie voor sportkader) uit handen van voorzitter Gerard van der Tol een passende (kerst)attentie overhandigd.

SAMEN NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT